Kosten van Hotels en Motels

De kosten van een hotel of motel kamer in Amerika zijn sterk afhankelijk van de vraag naar kamers.

Zo zijn hotel kamers in het wintersport seizoen in Colorado vele malen duurder dan in de zomer omdat iedereen op wintersport wil. In Las Vegas zijn de hotels in juli en augustus goedkoper omdat Amerikanen niet met >100 graden naar Vegas willen.

Weekend duurder

Een ontwikkeling die je vooral de laatste jaren ziet, is dat hotels hun prijzen gedurende het weekend verhogen. Met het weekend worden de overnachtingen van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag bedoeld. Deze hogere prijzen worden vooral in toeristische gebieden toegepast. Gedurende het weekend liggen de kosten circa $5 Р10 hoger.

(Nationale) Feestdagen

Tijdens feestdagen zijn de hotels in Amerika vaak flink duurder en vaak compleet vol geboekt. Het is dus aan te bevelen om van te voren te reserveren als je ergens op een feestdag wil slapen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.