Nationale parken

 In 1872 werd door het Amerikaanse congres Yellowstone National Park als het eerste nationale park van Amerika (en van de wereld) aangewezen. Het doel van een nationaal park is om het te beschermen tegen menselijke activiteiten. Industrie, landbouw en bewoning worden uit national parken geweerd.
In eerste instantie werden de nationale parken beschermd (o.a. tegen stropers) door het leger. Maar al snel werd er een aparte overheidsdienst, de National Park Service (NPS), in het leven geroepen die het beheer van de parken tot taak kreeg. De NPS is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse zaken.De nationale parken worden jaarlijks door veel toeristen bezocht. In werden er in 2001 280 miljoen bezoekers geteld. Met bijna 20 miljoen bezoekers is de Blue Ridge Parkway in Virginia het drukst bezochte park.

Soorten nationale parken

Alhoewel men in het algemeen spreekt over nationale parken, is de juiste term eigenlijk “National Park System Areas”. Deze “areas” zijn allemaal door het Amerikaanse congres aangewezen. De parken worden aangewezen omdat ze van groot belang zijn voor het behouden van de natuur, historie en recreatie in de VS. Er zijn circa 385 NPS gebieden en dat aantal groeit nog steeds. Deze gebieden varieren van uitgestrekte natuurgebieden tot bv een gebouw dat een historische waarde heeft. Op basis van wat er in NPS-gebied wordt beschermd en de mate van bescherming krijgen deze gebieden een bepaalde aanduiding.
De bekendste zijn de Nationale Parken (NP) waarvan er 57 zijn. De meeste national parken bevinden zich in het Westen van Amerika. In het midden van Amerika (the great plains) zijn er geen Nationale Parken. Zeker voor buitenlandse toeristen vormen de Nationale parken een vast onderdeel in hun reisprogramma . Denk maar aan de Grand Canyon en Yellowstone National Park.

National Monuments van Amerika

De National Monuments (NM) zijn vergelijkbaar met National Parken. De mate van bescherming en belangrijkheid is echter wat minder dan die bij Nationale Parken. Soms worden Nationale Monumenten opgewaardeerd tot Nationale Parken. Dat is bijvoorbeeld ruim 10 eleden gebeurd met Joshua Tree National Park in California.
Naast de genoemde nationale parken en monuments zijn er onder andere ook:- National Battlefields (NB, NBP, NBS)
– National Historical Parks (NHP)
– National Rivers (NR, NRA, NRR, NRRA, WR, WSR)
– National Seashores (NS)
– National Scenic Trails (NST)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.